Reengen ile belediyelerde dijital enerji yönetimi devri başlıyor.

16 May 2018

Dijital dönüşümün gerçekleştiği en önemli alanlardan biri olan enerji yönetimine kamu kurumlarının ilgisi artıyor. Türkiye’deki büyükşehir belediyeleri enerji üretim santrallerinde üretimi etkileyen meteorolojik parametreleri ve bunlara bağlı olarak gerçekleşen enerji üretimini ve tüketimini Enerji IoT Platformu üzerinden anlık takip ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Enerji A.Ş. yaklaşık bir senedir, toplamda 1.6 MW kurulu güce sahip 3 solar enerji santralinde enerji yönetimini Reengen’in ürünü olan Enerji IoT Platformu üzerinden gerçekleştiriyor. Bunun yanısıra güneş enerjisi yatırımlarının maliyet analizini yaparak projenin geri dönüşlerini takip eden İstanbul Enerji A.Ş.’den sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de enerji üretim santralleri için harekete geçti. Solar enerji santralleri, hidroelektrik santralleri ve çöp gazı santrallerinin operasyonel süreçlerini ve enerji üretim ve tüketim süreçlerini dijital olarak Enerji IoT Platformu ile takip etmeye hazırlanıyor.

Benzer iş birliklerinin kamu kurumlarında yaygınlaşması ve enerji alanındaki üretim ve tüketimin kontrol altına alınması; şebekenin ve enerjinin geleceği açısından da büyük önem taşıyor.


Etiketler